u d r ž i t e l n ý  p o d n i k

Když jsme zakládaly náš podnik, naším cílem & velkým přáním bylo, aby byl udržitelný. 

V í t e ,  j a k   v y p a d á   s p r á v n ý   
u d r ž i t e l n ý  p o d n i k ?
Je to ten, který nehledí jenom na zisk ekonomický, ale snaží se svou činností
 dosáhnout také zisku pro přírodu a společnost. 

Aby spolu s ním vzkvétal i okolní svět <3
P ů j č o v n a   c e s t o u   k  m i n i m a l i s m u . .

Protože pořídit si šaty, které jsou kvalitní a vyrobené udržitelným způsobem, nemusí být pro každého levnou záležitostí, rozhodly jsme se šaty půjčovat. Málokdo rád nosí na více plesů v řadě tytéž šaty, a tak je škoda, aby visely po zbytek roku ve skříni.

K v a l i t n í   o b l e č e n í   s e  d o ž i j e  d é l e . .  

Volbou našeho ručně šitého oblečení z kvalitních látek můžeš přispět planetě! Nejen, že každý kousek je originální a krásný, ale také vydrží dlouhá léta, a omezíme tím tak společně plýtvání, které se v dnešním konzumním světě, poháněném
 ”fast fashion”, tolik rozmohlo. 

C o   n e s e d í,  o p r a v í m e  !

Zašijeme Ti jakoukoli trhlinu, nebo zkrátíme dlouhé nohavice, jako to chodilo za starých časů. Veškeré zakázkové šití, které si u nás objednáš, má záruku 2 let, během kterých Ti garantujeme opravy zdarma.

L o k á l n í   p r o d e j . .

Naším cílovým trhem jsou Pardubice a okolí, a proto ani nemáme e-shop s nabídkou dopravy. Tak zamezíme emisím spojeným s dopravou šatů a ušetříme krabice. 

C o n s c i o u s   s p o l u p r á c e . .

Spolupracujeme s pardubickou chráněnou šicí dílnou Kosatec, která nám
vyrábí nášivky na šaty.  A hlavně se snažíme, aby naše výroba byla co nejvíce (eko)logická, a všichni lidé, kteří se na ni podílí, byli spravedlivě ohodnoceni za svou práci. <3